Jagen

Uit veel reacties en vragen blijkt dat de gosjes er nogal eens op uit willen om te gaan jagen: achter vogels aan, konijnen, hazen, reeën…. maar ook achter joggers en auto’s aan. Vooral dat laatste is natuurlijk levensgevaarlijk.

Kortgezegd: veel gosjes rennen graag achter iets of iemand aan.

Wat te doen?

Of jagen, achter een balletje aan….