Gedragsconsult bij gedragstherapeut

Door: Marieke Ik heb globaal proberen op te schrijven wat een gedragsconsult inhoudt en wat je probeert uit te zoeken.

Gedragsconsult (van gedragstherapeuten opgeleid door Dogvision voorheen van Hall Larenstein)

Hoe gaat het ?
Een hondeneigenaar komt in contact met een gedragstherapeut, door een verwijzing (hondenschool, dierenarts) of op een andere manier. Meestal volgt er een telefoongesprek of mailwisseling over de te volgen procedure en de kosten.

Procedure:

1. Zo zorgvuldig en volledig invullen van vragenlijst door hondeigenaar om zo tot een idee te komen van het probleemgedrag van de hond adhv zijn gezondheid, zijn leefomstandigheden, de problemen en angsten van de hond (en zijn eigenaar).

2. De eigenaar probeert het probleemgedrag te filmen (hetgeen niet tot gevaarlijke omstandigheden mag leiden!!)

3. Het vragenformulier wordt geanalyseerd en nav het vragenformulier wordt een afspraak gemaakt voor een vraaggesprek. In het vraaggesprek worden aanvullende vragen gesteld om zo tot een duidelijker beeld van het probleemgedrag , de hond en de eigenaar te komen. M.b.v. het vragenformulier, het aanvullende vraaggesprek, de film en de observatie van de hond (tijdens het vraaggesprek en evt. in andere setting) probeer je tot een diagnose te komen van het probleemgedrag adh waarvan je een behandelplan opstelt.

4. De diagnose en het behandelplan zal met de eigenaar besproken worden. 5. Er zal regelmatig contact met de eigenaar zijn over de resultaten van het behandelplan en het behandelplan zal evt. worden aangepast (probleemgedrag kan zich al een tijdje voordoen of ontwikkelen en is dus (meestal) ook niet in eens weer verdwenen!). Indien nodig zal de eigenaar intensiever en persoonlijk worden begeleid.

Inhoud vragenformulier:

– persoonsgegevens baas en hond
– beschrijving ongewenste gedrag door eigenaar
– achtergrondinfo over de hond:

• Gezondheid, gecastreerd/gesteriliseerd.
• Waar gekocht, info over fokker/het nest
• Ervaring eigenaar met honden
• Huishouden van de hond: samenstelling, woonomgeving, alleen thuis?
• Ligplaats hond, hoe vaak uitlaten, los?, verzorging, eten.
• Welke cursussen gevolgt, beloning/correctie hoe?

– Vragen mbt agressie (bijten, uitvallen, happen, snappen,tandenlaten zien, grommen, gromblaffen, aanstaren/fixeren, borstelen (rugharen overeind zetten) in verschillende settings. – Vragen mbt gehoorzaamheid.
– Vragen mbt angst (lage houding (iets door de potenzakken), oren naar achter/plat, staart laag of tussen de poten, wegdeinzen of vluchten)
– Overige vragen mbt alleen zijn, zindelijkheid, aandachttrekken, autorijden, stelen, ontlasting eten.
– Overige vragen mbt motivatie van de eigenaar.

Film

Film geeft de mogelijkheid om de hond/het gedrag duidelijker te bestuderen. M.n. als je de film vertraagt afspeelt kun je veel signalen (houdingen, stresssignalen) die je ander mist beter zien en dan ook nog ‘ns een aantal keer achter elkaar.

Vraaggesprek

Hierin vraag je dingen die niet helemaal duidelijk zijn geworden uit het vragenformulier verder uit. M.n. gedragingen, houdingen en stresssignalen zijn dan belangrijk (daarom ook de film!).
Daarnaast denk je na het vragenformulier in een bepaalde richting en probeer je adhv de observaties en ervaringen van de eigenaar te bepalen of je juist denkt!
Je probeert dus vast te stellen wat de oorzaak is van het probleemgedrag (de directe prikkels en de context waarin die plaatsvindt, je gaat na wat de motivationele factoren zijn (fysiologisch/medisch, erfelijke (rasgebonden/afwijkend) aanleg, socialisatie, traumatische ervaring, verstoorde dominantieverhouding, conditionering, binding, overige (territorium, verveling etc.)

De behandeling is gericht op het aanpakken van zowel de prikkels/context en de motivatie van het probleemgedrag.    

Op zoek naar een goede hondengedragstherapeut: Gedragstherapie voor honden op hondengedraglimburg.com