lichaamstaal en andere weetjes

Honden maken bij het communiceren gebruik van lichaamstaal. Dat is veel belangrijker dan bij ons mensen, alhoewel wij er ook gebruik van maken, zij het in veel mindere mate. Bij die lichaamstaal horen ook aanrakingen. Alleen is de betekenis van sommige aanrakingen nogal tegenstrijdig met wat de mens denkt en dan kan dit tot misverstanden leiden. Net zoals bij ons is het aanraken bij honden gebonden aan regels. Wat in onze ogen een speelse groet van twee honden is, is eigenlijk al een heel gesprek. Natuurlijk is de rest van de lichaamstaal, geur en de mimiek ook belangrijk maar laten we ons even beperken tot het aanraken. Het aanraken bij honden is geen vorm van beleefdheid. Het is ook praten met elkaar. Zo zal de hond in hogere rang dit laten zien door de andere hond aan te raken op plaatsen die alleen een hogere in rang mag aanraken. Zou het andersom zijn en de lagere zou dit doen dan krijg je een conflict. Dat komt voor, meestal zal al vlug bepaald worden wie de hogere is en daarna is alles weer tot de juiste onderlinge verstandhouding terug gebracht.  

Enkele aanwijzingen

Het aanraken van de hond is dus aan regels onderworpen: Hier volgen wat aanwijzingen die handig zijn om te weten

 • Het aanraken van de flank is vriendschappelijk.
 • Toestaan van het aanraken van de kin en de nek is een teken dat er een onderlinge band is.
 • Het toelaten van het aanraken van de buik is een onderdanig of vertrouwelijk gebaar.
 • Borst en lies is het seksuele gebied.

Ook belangrijk is: Een beweging die van boven komt is voor de hond bedreigend, terwijl een beweging die van beneden komt, uitnodigend is. Indien de persoon GROTER wordt werkt dit imponerend. Indien de persoon zich kleiner maakt, drukt dit onderwerping uit. Je zou het kunnen vergelijken met een handdruk dat een goed bedoeld signaal is, maar wat als een vreemde jou ineens een omhelzing geeft? Afhankelijk van je karakter ga je daar anders op reageren. Een goede bedoeling ? maar de reactie hierop is volstrekt afhankelijk van de situatie en de karakters. Zo ook je hond, die krijgt ook een heel ander signaal bij de aanraking van zijn schedel. In de meeste gevallen zal het ook geen ramp zijn. Maar als je net zo’n hond hebt die dat aanraken echt niet ziet zitten, kun je een reactie verwachten. Ook die onzekere hond zal steun zoeken bij zijn baasje en zich zo klein mogelijk maken. Oh wat is dit schattig en we aaien over het hoofd. De hond heeft eigenlijk al laten zien dat hij dit niet wil toen hij bij zijn baas bescherming zocht en dat jij voor zijn part de baas bent. Maar wat doe jij in zijn ogen? Laten zien dat dit niet genoeg is.

lichaamstaal

De onzekerheid van de hond kan omslaan in paniek en angst en de aankomende hand is waar tegen verdedigd moet gaan worden. Als je het zo bekijkt is het heel begrijpelijk hè?  

Dus

 • Vraag in eerste instantie natuurlijk eerst even aan de persoon die erbij is of het goed is dat je dit doet.
 • Daarna laat je de hond eerst aan je snuffelen en zeg je niets tegen de hond. Pas als de hond naar je toekomt kan je hem aaien.
 • Even door de knieen gaan en de hond van de zijkant benaderen is ook beter
 • vergeet niet even weg te kijken van de hond.
 • Daarna kun je een hond het best in de flank of de nek aaien.
 • Aaien doe je natuurlijk met de haarrichting mee.
 • Je vriendelijke begroeting zal door de hond op deze manier ook goed begrepen worden.

lichaamstaal