Voorwaarden

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van Donnamosa.nl.
DonnaMosa.nl behoudt zich het recht voor om foto’s, geplaatst door derden te gebruiken op de site DonnaMosa.nl. DonnaMosa.nl zegt toe de foto’s, geplaatst door derden, niet op andere plaatsen openbaar te maken dan alleen op DonnaMosa.nl.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Donnamosa.nl is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Deze website bevat reacties en foto’s van derden. Donnamosa.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Verantwoordelijkheid berust bij de inzender/ster van de desbetreffende tekst(en) en/of foto’s. Indien er door derden foto’s en of teksten worden geplaatst moeten deze geheel vrij zijn van rechten. Er mag geen copyright op berusten. De inzender/ster van de foto(‘s) en/of tekst(en) draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid en de eventuele kosten die het plaatsen van foto’s en/of tekst  met copyright met zich meebrengen.
Donnamosa.nl is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de inhoud van deze website en de reacties van derden.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden.
Omdat Donnamosa.nl geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Donnamosa.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

De beheerder van DonnaMosa.nl behoudt zich het recht voor ten alle tijden vermeldingen te verwijderen zonder opgaaf van redenen en zonder de inzender op de hoogte te stellen.

Lees ook ons privacy- en cookiebeleid